Komtekct home Page
 


        Български

  Проектиране
      на бродерии
   Каталожни
      бродерии
   Рекламна
      бродерия
   Модна и
      специална
      
бродерия

    Лазерни
      
технологии

      - текстил
    Лазeрно
      гравиране
      - реклама
   Цифров
      
печат

      - текстил
 
  Украсителни
      
кристалчета

      Информация
   Контакти
   За нас
   Събития
 
      Връзки  

   Машини и
     оборудване

   Фабрика за
     бродерия

   Конци и

     материали
     за бродерия
Автоматично поставяне на украсителни кристалчета
Автоматичен ултразвуков фиксатор за поставяне на украсителни кристалчета

демонстрационен видеоклип
Използването на автоматичен ултразвуков фиксатор за залепване на украсителни кристалчета и пулчета позволява изработване на самостоятелни надписи и фигури по зададена програма директно върху изделието без използване на трансферно фолио.
Методът за директно фиксиране върху детайлите или готовите изделия гарантира еднакво и стабилно фиксиране на всички кристалчета.
Системата позволява поставяне на кристалчета върху различни текстилни материи, кожи, пластмаси, фолиа и други подходящи материали.
Системата позволява едновременно използване на кристалчета с 2 размера или цветове
Точното позициониране позволява комбинирането на декоративните кристалчета с бродерия, цифров печат, щампа, лазерно гравиране и други методи за декорация.
Предвиден е и ръчен режим на работа за поставяне на украсителни кристалчета върху уникални изделия.
Фиксирането на кристалчетата върху готови облекла, шапки и тениски дава възможност за изработване на уникални рекламни артикули.

©2001-2008 Кoмтекст ООД.
Комтекст ООД си запазва правото да изменя съдържанието на страницата без предупреждение.