Komtekct home Page
 


    Български

      Услуги

   Проектиране
      на бродерии
   Каталожни
      бродерии
   Рекламна
      бродерия
   Модна и
      специална
      
бродерия

    Лазерни
      
технологии

      - текстил
    Лазeрно
      гравиране
      - реклама
 
   Цифров
      
печат

      - текстил
    Украсителни
      
кристалчета


      Информация
   Контакти
   За нас
   Събития
 
      Връзки  

   Машини и
     оборудване

   Фабрика за
     бродерия

   Конци и

     материали
     за бродерия
Контакти отдел Услуги
Екипът на отдела за специализирани услуги включва висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в своята област.
Отделът за специализирани услуги има многогодишен опит в проектирането на бродерии, изработването на ракламни, модни и специални бродерии, извършване на услуги в областта на лазерните технологии, цифровия печат и други специализирани услуги.
За повече информация:
punch-bg@komtekct.com
Позвънете на skype
Добавете към skype контакти
Изпратете skype съобщение
тел: (066) 895 084

Лице за контакт: Славчо Фурлански

©2001-2008 Кoмтекст ООД
Комтекст ООД запазва правото си да променя цените и условията за проектиране на бродерии